Sunday, 7 August 2011

i am wondering

boleh tak nak tukar bidang pada masa hadapan..
hurm..

Psikologi adalah himpunan bidang akademik, klinikal dan perindustrian yang berkenaan dengan penjelasan dan ramalan mengenai tingkah laku, pemikiran, emosi, motivasi, hubungan peribadi, keupayaan dan patologi.

1 comment: